Styrelse och medarbetare

Styrelsens sammansättning enligt val på Fullmäktigemötet 2018

Jan-Erik Laurén

Ordförande, Utsedd av MeF

Auktoriserad redovisningskonsult, driver Redovisningsfirman RK Lauréns och är ledamot i flera styrelser inom vård, skola, omsorg.
Ledamot sedan 2007.

Marie Wallin Carlbom

Vice ordförande, Utsedd av HF, nu TRIA

Verksam i Varma Sverige AB och ledamot i olika styrelser.
Ledamot sedan 2011.

Ivar Heckscher

Ledamot, Utsedd av MeF

Styrelseledamot i Vårdinge By och Vårdinge Folkhögskola. Ivar har sina rötter i Waldorfpedagogiken och erfarenheter från olika områden såsom Cirkusutbildning och Ekobankens fullmäktige.
Suppleant/ledamot sedan 2000.


Cecilia Näsman

Ledamot, Utsedd av HF, nu TRIA

Styrelseledamot i Ekobankens och tidigare Vd för Oiko Credit.
Ledamot sedan 2017.

Gunilla Christiansson

Suppleant, Utsedd av HF, nu TRIA

Gunilla är civilekonom och har bl a arbetat som Waldorflärare.
Suppleant sedan 2008.

Per Hallström

Suppleant, Utsedd av MeF

Ombud på Medarbetareförbundet
Tidigare verksam som biodynamiker, skogshuggare och Waldorfpedagog under många år. Numera centralt fackligt ombud för Medarbetareförbundet.
Ledamot/suppleant sedan 1998.

Maria Rehnborg

Vd sedan 2007

E-post: maria@prometheuspension.se

Mobiltelefon: 0730-94 00 42

Annika Miller

Ekonomi & pensionshandläggning

E-post: annika@prometheuspension.se

Mobiltelefon: 0730-94 50 50