Ränta

Den garanterade räntan följer bestämmelserna i stadgarna. Utöver detta ger vi även ut en icke garanterad räntan som bestäms varje år i december.

Vi har fortfarande en garanterade ränta och vi ger även ut en återbäringsränta som ligger på en hållbar nivå. Den icke garanterade räntan ges ut i förhållande till hur stor årets avkastning är och läggs ovanpå den garanterade räntan. Hitintills har vi aldrig behövt återta någon icke garanterad ränta!


Räntenivåer de senaste åren; garanterad + icke garanterad ränta:

2007 total ränta 5,5 %

2008 total ränta 3,5 %

2009 total ränta 5,0 %

2010 total ränta 5,0 %

2011 total ränta 3,0 %

2012 total ränta 3,0 %

2013 total ränta 4,0 %

2014 total ränta 5,0 %

2015 total ränta 4,0 %

2016 total ränta 3,0 %

2017 total ränta 5,0 %

2018 total ränta 3,5 %


Den garanterade räntan genom åren:

1998 - 991231; 3,5 %

200101 - 050228; 3,0 %

050301 - 051231; 2,75 %

060101 - 141231; 1,5 %

150101 - 171231; 1,0 %

180101; 0,5 %