Prometheusvalet

Det individuella valet av tjänstepensionsförvaltare Prometheus

Val av Prometheus - undantag från Basplanen i Avtalspension SAF-LO

Genom TRIAs kollektivavtal kan alla medarbetare välja Prometheus som förvaltare av HELA tjänstepensionen. Detta är ett unikt undantag från Basplanen i Avtalspension SAF-LO hos Fora.

Valet måste därför hanteras på ett särskilt sätt:

- Medarbetaren fyller i och skriver under en särskild valblankett (Val av Prometheus)

- Blanketten lämnas till huvudmannen som registrerar valet och skickar originalet vidare till Prometheus

- Valet träder ikraft och gäller från och med det kalenderår som valet gjordes (i likhet med Foras valprinciper)

- Huvudmannen flyttar över medarbetaren till rätt avtal hos Fora, dvs det avtalet som gäller för PrometheusväljarnaPREMIEINBETALNINGAR

När valet har gjorts och medarbetaren har flyttas till rätt avtal hos Fora, justerar Fora (eller återbetalar) premierna till huvudmannen. Därefter behöver du göra en retroaktiv premieberäkning och inbetalning till Prometheus för det innevarande året fram till aktuell månad. Kontakta oss så hjälper vi dig med detta!


När detta är klart rapporterar och betalar du in premier till Prometheus löpande varje månad för de som valt Prometheus.

Se vidare under fliken Premieinbetalningar.Återgång till Basplanen och ett val hos Fora

Medarbetaren kan när som helst ändra sitt val av Prometheus och återgå till ett val genom Fora inom Basplanen. Hen måste fylla i en särskild blankett och lämna till huvudmannen för vidare handläggning. Valet träder i kraft kalenderåret efter att valet gjorts och huvudmannen flyttar då över medarbetaren till det andra avtalet hos Fora.

Blanketten hittar du här => Återgång till Basplanen