Privat pensionsförsäkring

Vi förvaltar de privata pensionsförsäkringarna som finns hos oss på samma sätt som tjänstepensionsförsäkringarna.


Efter att den skattemässiga avdragsrätten för privatsparande i pensionsförsäkringar ändrades i inkomstskattelagen, tar vi tyvärr inte längre emot nytecknande av privata pensionsförsäkringar. Vi fortsätter dock att förvalta det privata sparande som du har hos oss, fram tills dess att det är helt utbetalat.


Ett alternativ till privat pensionssparande kan vara att löneväxla.

Det betyder att du avstår en viss bruttolön som arbetsgivaren i stället betalar in till din tjänstepension. Vill du veta mer om detta kan du kontakta oss på Prometheus!

Du kan även läsa mer i vår lathund här => LÖNEVÄXLING