Premieinbetalningar

Arbetsgivarens premieinbetalning för tjänstepension

Prometheus skickar inte några premiefakturor!

Det är huvudmannen som ansvarar för att sköta premieinbetalningarna enligt gällande lokalt och centralt kollektivavtal (eller annan individuell överenskommelse). Premierna ska normalt beräknas, rapporteras in och samtidigt betalas till Prometheus löpande varje månad vid löneutbetalningen. Enklast är att använda vårt web-baserad inrapporteringsverktyg.

Det är viktigt att medarbetaren får rätt premie varje månad!


Om du behöver hjälp med beräkningar eller avstämningar är det bara att kontakta oss!


PREMIEINBETALNINGAR GÖRS TILL VÅRT BG: 5343-5194


Klicka på länken så kommer du till webverktyget:

http://pension.prometheuspension.se


Vill du i stället göra beräkningen och inrapporteringen manuellt kan du använda dessa Excel-mallar. Behöver du beräkningsmallar från tidigare år är det bara att kontakta oss så ordnar vi det.

Om du mejlar Excelfilen till oss, behöver du tänka på säkerheten och GDPR. Vi rekommenderar att du lösenordsskyddar filen och sms-ar lösenordet till oss separat.


Premieberäkning månadsvis 2017

Premieberäkningar månadsvis 2018

Premieberäkning månadsvis 2017 MeF-avtalet

Premieberäkningar månadsvis 2018 MeF-avtalet


Har du redan gjort en beräkning och bara vill mejla in en lista använder du denna mall:

Premielista Excell


 

Årsavstämning!

Kom ihåg att göra din ÅRSAVSTÄMNING i GOD TID före årsskiftet - helst i november!

Genom webverktyget gör du enklast årsavstämningen (se länk ovan). Då får du även fram uppgifterna om inbetalda premier för alla som har rapporterats in till oss från din verksamhet. Du kan även göra halvårsavstämning - hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Om du vill göra avstämningen manuellt kan du även använda vår beräkningsmall som hjälp. Nedan finns mallarna för 2016, 2017 och 2018. Kontakta oss om du behöver göra en retroaktiv beräkning av tidigare år, eller om du har frågor och behöver hjälp!


Premieberäkning HELÅR 2016

Premieberäkning HELÅR 2017

Premieberäkning HELÅR 2018

Premieberäkning HELÅR 2017 - MeF-avtalet


Premieinbetalningar för verksamheter utan kollektivavtal

Vid den första inbetalningen måste pensionskassan få in ett anmälningsformulär från medarbetaren, alternativt en valblankett (se vidare under rubriken "Anmälan till pensionskassan"). Här ges även medarbetaren möjlighet att välja Återbetalningsskydd. Därefter räcker det med att till varje inbetalt belopp/pensionspremie skicka in en lista med namn, personnummer och korrekt premie/belopp per individ.


Pensionärer

När en medarbetare börjat ta ut sin tjänstepension (oavsett denne fortsätter att arbeta som pensionär eller ej), kan arbetsgivaren inte längre samtidigt fortsätta att betala in premier till den försäkringen! Däremot kan vi öppna en ny försäkring som huvudmannen kan betala in premierna till. Kontakta kansliet så hjälper vi till med detta!


När det gäller FORA, skall naturligtvis den årliga avstämningen göras för alla som har arbetat under året, även de som gått i pension under året.


Det kan även vara så att en medarbetare som är kvar i sin anställning efter 65 år, har rätt till fortsatta premieinbetalningar! Detta regleras genom kollektivavtalet eller eventuella individuell överenskommelse.

Webverktyget

Klicka här så kommer du till webverktyget

OBS! 5-7 DEC ÄR VERKTYGET STÄNGT FÖR UPPGRADERING!

Genom webverktyget kan du enkelt ta fram uppgifter om premierna som har betalats in till Prometheus för varje medarbetare. Du kan även använda verktyget för att göra årsavstämningar.