Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring för de som har tjänstepension hos Prometheus.

Möjligheten att välja Prometheus som tjänstepensionsförvaltare är ett kollektivavtalat undantag från Basplanen i Fora.

Det innebär att premiebefrielseförsäkringen (PBF) genom Fora inte gäller för dessa premier.

Huvudmannen har dock enligt gällande kollektivavtal skyldighet att betala in premier för medarbetaren under dess sjukfrånvaro och föräldraledighet.


Branschkommittén TRIA i Arbetsgivaralliansen har för avsikt att få till en PBF för alla anslutna verksamheter.

Försäkringen ska då omfatta de som har gjort ett individuellt val av Prometheus, de som har Prometheus som tjänstepensionsförvaltare genom verksamhetens Grundvalsalternativ samt allas extrapremier.

Villkoren kan troligtvis bla komma att gälla en viss karensperiod.


Vi återkommer här med mer information så snart det finns ett färdigt och av TRIA accepterat förslag.


Kontakta TRIA på Arbetsgivaralliansen för mer information om detta.Uppdaterad 2017-10-31