Personuppgiftsombud

GDPR

Vi behandlar alla personuppgifter i enlighet med den nya GDPR-lagen.

Mer information om detta hittar du här: Personuppgiftsbehandling


Personuppgiftsombud

Prometheus personuppgiftsombud är Annika Miller.

Mejla dina frågor till: gdpr@prometheuspension.se