Fakta om pensionsförsäkringar

Lite fakta angående Prometheus pensionsförsäkringar

Tjänstepension

Ett annat ord för tjänstepension är avtalspension och innebär att arbetsgivaren har avtal med medarbetaren om att avsätta och betala in en viss summa eller % till tjänstepension. Detta skall finnas reglerat i ett centralt eller lokal kollektivavtal, eller i brist på sådant i ett anställningsavtal. En arbetsgivare utan kollektivavtal kan också ha ett avtal om tjänstepension för alla anställda på arbetsplatsen.

Tjänstepension är en "framtida lön" och en avtalad löneförmån från arbetsgivaren/huvudmannen.

 

Varje pensionsinbetalning till Prometheus följer bestämmelserna i gällande avtal och huvudmannen/arbetsgivaren ansvarar för att det sköts på överenskommet sätt. 

Arbetsgivaren betalar sedan särskild löneskatt på det inbetalade pensionsbeloppet (lägre än den vanliga arbetsgivaravgiften).

 

Medarbetaren fyller i ett anmälningsformulär med personuppgifter och kan där välja att ha ett återbetalningsskydd/efterlevandeskydd om så önskas. Ett sådant skydd kan även ändras framledes genom en ändringsanmälan.


Utbetalningsstart är enligt stadgar och villkor vid 65 års ålder. Medlemmen kan dock begära en tidigare utbetalningsstart, dock tidigast vid 55 års ålder och kan även skjuta upp uttagsstarten senast till månaden man fyller 70 år. Utbetalningstiden följer stadgarna och är antingen 5 år eller livslång. Innan utbetalningen startar kan medlemmen välja önskad utbetalningstid.

Prometheus skickar ett Värdebesked till varje medlem 1 gång om året, efter den försäkringstekniska utredningen. Detta sker vanligtvis under februari månad.

Medlemmen betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut (t ex från 65 års ålder). Detta sker genom att Prometheus drar 30 % i A-skatt vid varje utbetalning.

Det finns ingen premiebefrielseförsäkring för den tjänstepension som betalas in direkt till Prometheus från arbetsgivaren/huvudmannen. Däremot finns en viss möjlighet till kostnadstäckning för premier inbetalade under sjukdom och föräldraledighet. Kontakta Huvudmannaförbundet för mer information om detta!

OBS! Man kan inte ta ut sin tjänstepension samtidigt som arbetsgivaren fortsätter att betala in premier till samma tjänstepensionsförsäkring. Vi öppnar i så fall en ny försäkring för de kommande inbetalningarna.

 


Privat pension

Är man redan medlem i Prometheus med tjänstepensionsförsäkring kan man även teckna en Privat pensionsförsäkring. Detta gäller även för en medlems maka/make eller sambo samt för alla som arbetar i en antroposofiskt orienterad verksamhet!
Du fyller i en blankett för Privat pensionssparande och väljer är tidpunkt för uttagsstart (tidigast 55 år och senast 70) samt väljer hur länge pensionen ska betalas ut (från 5 år upp till livsvarig utbetalning). Sedan skickar du in den till Prometheus.
 
När du gjort den första inbetalningen träder försäkringen i kraft.
Därefter väljer du själv hur ofta och hur mycket du vill betala in i premier. Prometheus binder dig alltså inte vid ett visst månatligt belopp och skickar heller inte ut några premiefakturor till dig.
De privata pensionsinbetalningarna deklareras i självdeklarationen och är avdragsgilla enligt aktuella skatteregler.
Prometheus skickar varje år information om de privata pensionsinbetalningarna till skattemyndigheten och denna kontrolluppgift skickas även ut till medlemmen.
 
Prometheus skickar ett Värdebesked till varje medlem 1 gång om året, efter den försäkringstekniska utredningen. Detta sker vanligtvis under februari månad.

Medlemmen betalar inkomstskatt när pensionen betalas ut (t ex från 65 års ålder). Detta sker genom att Prometheus drar 30 % i A-skatt vid varje utbetalning.

Man kan inte ta ut sin privata pension samtidigt som man fortsätter att betala in premier till samma privata pensionsförsäkring.
 

Efterlevandeskydd/Återbetalningsskydd

Att välja återbetalningsskydd innebär att den eller de personer man har uppgivit som förmånstagare i stället får pensionsutbetalningarna om man dör innan hela pensionskapitalet har betalats ut.
Man kan endast välja förmånstagare enligt gällande stadgar och skatteregler; make/maka, sambo, registrerad partner eller barn (egna, adopterade eller fosterbarn).

Har man valt ett återbetalningsskydd innebär det att den egna framtida pensionen minskas något. För en beräkning av detta kan du kontakta kansliet.
 
 
 
Uppdaterad 2012-03-16