AKTUELLT

Här samlar vi all aktuell information om det som nu händer med Prometheus

Uppdaterad info finns på underflikarna!

Prometheus står inför en stor förändring och vi vill nu informera om hur detta påverkar våra medlemmar och deras huvudmän.


Prometheus har skrivit avtal om överlåtelse av Tjänstepensionsförsäkringarna T (dvs inte de som är valda genom Foras Avtalspension SAF-LO) till SPP.

Överlåtelsen skedde 30 april 2020 och Finansinspektionen har godkänt och registrerat överlåtelsen. Prometheus Fullmäktige har också godkänt detta. Här kan du läsa pressmeddelandet: Prometheus väljer SPP


Vi har nu även skrivit ett avtal om överlåtelse av SL-försäkringarna (Avtalspension SAF-LO) till AMF och tillsammans lämnat in ansökan om överlåtelse till FI den 29/4. Denna överlåtelse kommer att ske genom Foras "Flyttprocess" vilket aldrig tidigare gjorts. Genomförandet sker under mitten av juni under förutsättning att FI godkänner detta. Prometheus Fullmäktige har godkänt överlåtelsen.

Läs mer under fliken "Min Tjänstepensionsförsäkring".


Återtag/Reallokering

Till följd av Corankrisen och det oroliga läget på finansmarknaden har vi av säkerhetsskäl varit tvungna att göra ett återtag/reallokering av återbäringsränta. Läs mer här: Återtag/Reallokering


VÄRDEBESKEDEN för T-försäkringarna har skickats ut med information om överlåtelsen till SPP.

Värdebeskeden för SL-försäkringarna kommer att skickas ut under v 21 och innehåller särskild information om överlåtelsen till AMF.

Hos båda mottagarna behöver du anmäla ett kontonummer för att från juli 2020 kunna få din pågående pensionsutbetalning från SPP och/eller AMF.


Aktsamhet, trygghet, hållbarhet och långsiktighet har alltid varit ledord för vår förvaltning och våra medlemmar har alltid kunnat förlita sig på att lagar, regler och våra egna stadgar och riktlinjer garanterar den framtida försörjning som tjänstepensionen representerar.


Det nya regelverk som nu träder i kraft (nya Tjänstepensionslagen mm) ställer nya, fler och betydlig tyngre krav vilket innebära en stor kostnadsökning för vår drift och administration. Vi har därför konstaterat att vi inte kan fortsätta bedriva verksamheten på ett aktsamt sätt eftersom kostnadsökningen skulle ta för stor del av avkastningen och ge höjda premieavgifter vilket i förlängningen innebär en sämre utveckling för våra medlemmar.


Den 16 september beslutade fullmäktige att Prometheus ska genomföra en överlåtelse av försäkringsbeståndet med efterföljande likvidation. Det betyder att vi under 2020 för över alla tjänstepensionsförsäkringar (beståndsöverlåtelse) till en annan förvaltare och att understödsföreningen därefter läggs ner. Även de försäkringar som är under utbetalning kommer att överlåtas.

Vi beklagar verkligen detta, men det är en verklighet som vi dessvärre inte kan påverka. Vi är stolta och glada att vi har kunnat leverera en god och hållbar avkastning till våra medlemmar/försäkrade under dessa år. Läs vidare under fliken Avkastning.


Under de olika flikarna i denna del samlar vi all aktuell information om vad som nu händer - både för dig som medlem/försäkringstagare och dig som huvudman/arbetsgivare med Grundvalsalternativ eller Prometheusväljare.


Här finns sammanfattande information för dig som medlem: Info Prometheus-medlem 2019

Här finns sammanfattande information för dig som huvudman/arbetsgivare: Info Prometheus-huvudman 2019

Här finns särskild information från Fora: Information Fora