AKTUELLT

Här samlar vi all aktuell information om det som nu händer med Prometheus

Uppdaterad info finns på underflikarna!

Prometheus står inför en stor förändring och vi vill nu informera om hur detta påverkar våra medlemmar och deras huvudmän.


Aktsamhet, trygghet, hållbarhet och långsiktighet har alltid varit ledord för vår förvaltning och våra medlemmar har alltid kunnat förlita sig på att lagar, regler och våra egna stadgar och riktlinjer garanterar den framtida försörjning som tjänstepensionen representerar.


Det nya regelverk som nu träder i kraft (nya Tjänstepensionslagen mm) ställer nya, fler och betydlig tyngre krav vilket innebära en stor kostnadsökning för vår drift och administration. Vi har därför konstaterat att vi inte kan fortsätta bedriva verksamheten på ett aktsamt sätt eftersom kostnadsökningen skulle ta för stor del av avkastningen och ge höjda premieavgifter vilket i förlängningen innebär en sämre utveckling för våra medlemmar.


Den 16 september beslutade fullmäktige att Prometheus ska genomföra en överlåtelse av försäkringsbeståndet med efterföljande likvidation. Det betyder att vi under 2020 för över alla tjänstepensionsförsäkringar (beståndsöverlåtelse) till en annan förvaltare och att understödsföreningen därefter läggs ner. Även de försäkringar som är under utbetalning kommer att överlåtas.

Vi beklagar verkligen detta, men det är en verklighet som vi dessvärre inte kan påverka. Vi är stolta och glada att vi har kunnat leverera en god och hållbar avkastning till våra medlemmar/försäkrade under dessa år. Läs vidare under fliken Avkastning.


Nu har vi fokus på att hitta den absolut bästa lösningen för alla våra medlemmar och avsluta med trygg förvissning om att den fortsatta förvaltningen i det nya pensionsbolaget både är hållbar och ger fortsatt god avkastning. När alla försäkringar överlåts är det medlemmarnas bästa vi har som absolut mål och allt överskott som finns i Prometheus ska delas ut till medlemmarna innan vi avslutar.


Under de olika flikarna i denna del samlar vi all aktuell information om vad som nu händer - både för dig som medlem/försäkringstagare och dig som huvudman/arbetsgivare med Grundvalsalternativ eller Prometheusväljare.


Här finns sammanfattande information för dig som medlem: Info Prometheus-medlem 2019

Här finns sammanfattande information för dig som huvudman/arbetsgivare: Info Prometheus-huvudman 2019

Här finns särskild information från Fora: Information Fora