Om Prometheus Pensionskassa

Traditionell pensionsförsäkring med en hållbar och etisk profil – en hållbar tjänstepension genom ditt kollektivavtal eller personligt val!

Våra ledord är:
ETISKT - LÅNGSIKTIGT - TRYGGT - HÅLLBART - TRANSPARENT

Vårt uppdrag är att ge våra medlemmar en god och trygg avkastning med minsta möjliga belastning på vår jord och kommande generationer. Alla placeringar sker i enlighet med våra etiska regler och hållbarhetspolicy. Extern kontroll av förvaltningen utförs av screeningföretaget GES.


Vi erbjuder traditionell premiebaserad tjänstepensionsförsäkring vilket innebär att det finns en garanti på den inbetalda pensionspremien tillsammans med den årliga garanterade räntan. Det är pensionskassan - inte du som medlem och sparare - som bär risken. Fondsparande innebär att du som sparare bär risken. Vårt mål är att utöver den garanterade räntan alltid kunna ge våra medlemmar del av ett överskott i form av återbäringsränta. Förvaltningen ska ge en rimlig avkastning som inte understiger inflationen. Vår avkastning och utdelade ränta de senaste åren hittar du under fliken Kapitalförvaltning. Där redovisas även våra avgifter.


Vi står under Finansinspektionens tillsyn och lyder under det omfattande regelverket som gäller aktsamhet och diversifiering av placeringar samt riskhantering som fastställs i EU-direktiv och svensk lag.


I Prometheus är det du som pensionssparare och medlem som är ägare! Fullmäktigeledamöterna är medlemmarnas talespersoner och utses av Medarbetareförbundet och Arbetsgivaralliansens branschkommitté TRIA (Tregrening I Arbetslivet) i Arbetsgivaralliansen. Fullmäktige utser sedan Prometheus styrelse. Allt överskott av vår förvaltning går tillbaka till medlemmarna i form av ränta på pensionskapitalet.


TJÄNSTEPENSION
Huvudmannen/arbetsgivaren betalar in tjänstepensionspremier till Prometheus enligt ett kollektivavtal eller individuell överenskommelse i anställningsavtal. Det är möjligt att teckna ett individuellt återbetalningsskydd. 


Tjänstepensionen börja normalt betalas ut vid 65 års ålder, men medlemmen kan innan uttaget själv bestämma hur lång tid pensionen ska betalas ut. Utbetalningstiden påverkar dock månadsbeloppet.


VALMÖJLIGHET med undantag från Basplanen ”Avtalspension SAF-LO” i Fora
Alla medarbetare med anställning i en verksamhet som är ansluten till TRIA i Arbetsgivaralliansen har möjligheten att välja Prometheus som förvaltare av hela tjänstepensionen. Medarbetaren fyller då i blanketten ”Val av Prometheus” och lämnar den till huvudmannen.


Genom lokalt kollektivavtal är det även möjligt att ha Prometheus som ett ”Grundvalsalternativ”. Det innebär att om medarbetaren inte aktivt väljer en förvaltare genom valcentralen Fora, kommer premien att betalas in och förvaltas av Prometheus.
*gäller för huvudmän/arbetsgivare som är medlemmar i Arbetsgivaralliansen.

PREMIEINBETALNINGAR
Tjänstepensionspremierna betalas in till Prometheus av huvudmannen i enlighet med kollektivavtal (eller annan individuell överenskommelse). Pensionspremierna är en viss procent på den individuella bruttolönen, sk premiebestämda. Prometheus har ett praktiskt webverktyg som stöd och hjälp vid uträkningar, inrapporteringar och premieavstämningar.

PREMIEBEFRIELSEFÖRSÄKRING
Då Prometheusvalet är ett undantag från Basplanen gäller inte premiebefrielseförsäkringen hos Fora och huvudmannen betalar heller inte för den.


TRIA i Arbetsgivaralliansen avser dock att ge alla medlemsverksamheter en möjlighet att teckna en ny Premiebefrielseförsäkring (PBF). Detta är ännu inte klart och vi lägger ut information om detta så snart vi kan. För mer information kontakta Arbetsgivaralliansens branschorgan TRIA.

Fakta

Här kan du ladda ner mer information om oss

Presentation av Prometheus:

Presentation

Våra etiska regler och stadgar:

Etiska regler Hållbarhetspolicy Stadgar

Årsredovisningar:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Hållbarhetsredovisning 2016

Hållbarhetsredovisning 2017