Min Pension

VI ÄR INTE LÄNGRE ANSLUTNA TILL MINPENSION!

Från och med 4 maj kan du inte längre se din Prometheus-pension genom MinPension. Anledningen till detta är att vi överlåter hela vårt bestånd till andra pensionsbolag som själva är kopplade mot MinPension. 


Minpension.se är en oberoende pensionsportal som drivs i samarbete mellan staten och pensionsbolagen.
Pensionsportalen ägs av bolaget Min Pension i Sverige AB, som är ett dotterföretag till Svensk Försäkring.
Att använda Minpension.se är kostnadsfritt för dig som användare.
Finansieringen av Minpension.se sker till hälften av Pensionsmyndigheten, till hälften av övriga pensionsaktörer.


Det är enkelt att använda Min Pension för att se ditt samlade pensionskapital. Du kan även göra prognoser för det framtida pensionsuttaget. Denna prognos tar dock inte hänsyn till att du kan ha en högre premie än den antagna generella premienivån. Det gör att prognosen kan bli lägre än det verkliga utfallet.

Du behöver ett Bankid eller Mobilt Bankid för att kunna logga in på Min Pension.

För att komma till Min Pensions hemsida klickar du på loggan nedan.

MinPension