Årets ränta 2019

Återbäringsräntan för 2019 är fastställd till 10,0 %

Ytterligare ett år med extremt låga marknadsräntor, geopolitisk oror och turbulenta börser. Vi har dock haft en mycket god avkastning detta vårt sista verksamhetsår, vilket vi förstås är mycket glädjande.

Vi har beslutat att ge alla medlemmar en återbäringsränta på 10,0 %!

Alla medlemmars pensionskapital räknas upp med årets ränta per 191231. Återbäringsräntan är den totala årsräntan som består av både den garanterade och den icke garanterade räntan. 

Räntan beslutas i december varje år.