Mitt pensionskapital?

De premier som din huvudman/arbetsgivare betalar in till oss förvaltar vi på ett hållbart sätt enligt de regler och lagar vi har att följa. Vi har en sk traditionell förvaltning vilket innebär att vi bär risken (till skillnad mot ett fondsparande där spararen bär risken) och du som medlem och sparare behöver inte välja olika sparalternativ.


Den avkastning vi skapar genom vår hållbara förvaltning återförs till medlemmarna/spararna genom den ränta vi årligen ger ut.

Se vidare under fliken Kapitalförvaltning.


Varje år (vanligtvis i februari) skickar vi ett värdebesked till dig, antingen per post eller om du vill via mejl.

Det innehåller bl a uppgifter om ditt pensionskapital och eventuellt återbetalningsskydd per den sista december året före.

Du kan även få dessa uppgifter genom att logga in på MinPension.

MinPension

För att få reda på vad varje enskild huvudman/arbetsgivare har betalat in i premier för din räkning, måste du dock ta kontakt med oss på Prometheus, eller fråga din huvudman (som är skyldig att redovisa detta till dig).


Om du har frågor om värdebeskedet eller behöver uppgifter om dina pensionspremier, är det bara att mejla eller ringa oss så ordnar vi det.