Min tjänstepensionsförsäkring?

Vad händer med min tjänstepensionsförsäkring nu?

Under 2020 överlåts tjänstepensionsförsäkringarna i två omgångar till två olika nya pensionsbolag, vilket beror på att vi varit tvungna att dela upp vårt bestånd i två delar;

- en del består av våra T-försäkringar som är direktinbetalade till oss från arbetsgivarna som överlåtits till SPP

- en del består av våra SL-försäkringar som en gång valts genom Foras Avtalspension SAF-LO och som överlåtits till AMF i juni

I värdebeskeden som skickas ut ger vi mer detaljerad information.


T-FÖRSÄKRINGARNA TILL SPP

Vi har tecknat avtal med SPP om överlåtelse, vilken genomfördes 30 april. Finansinspektionen har både godkänt och registrerat detta.

Här hittar du pressmeddelandet om detta: Prometheus väljer SPP

Här hittar du information om SPP:s hållbarhetsarbete: SPP Hållbarhet

Prometheus fortsätter att betala ut pension fram tom juni 2020. SPP tar sedan vid och betalar ut från juli 2020.

Du som har en pågående pensionsutbetalning måste anmäla ett konto för utbetalning till SPP!

I ditt värdebesked finns information om hur du gör för att anmäla ett kontonummer.

Alternativ 1:    Från och med den 1 maj 2020 kan du logga in på www.spp.se. I menyn under "Mitt SPP" och "Mina inställningar" anmäler du konto och ändrar skatteavdrag. Du behöver ett Bank ID för att logga in.

Alternativ 2:    Fyll i kontonummer och skatteavdrag på den bifogade blanketten och skicka den till SPP. Använd det bifogade svarskuvertet!


UTBETALNING AV SMÅ FÖRSÄKRINGAR/BELOPP (T-försäkringarna)

De försäkringar som har ett litet pensionskapital har inte kunnat följa med i överlåtelsen till SPP och därför kommer har vi betalat ut dessa (återköp). Gränsen för denna utbetalning är 10.000 kr i total pensionskapital. Vid utbetalningen betalas hela försäkringskapitalet ut inklusive den icke garanterade räntan.

I februari 2020 betalade vi ut alla försäkringar som hade ett återköpsvärde på max 500 kr.

Innan utbetalningen drar vi 30 % i inkomstskatt och skickar i vanlig ordning uppgifter till Skatteverket.

För dem som vill löneväxla motsvarande belopp av sin bruttolön kan vi vara behjälpliga med stöd till huvudmannen/ löneadministratören.


SL-FÖRSÄKRINGARNA TILL AMF

Vi har tecknat avtal om överlåtelse till AMF, vilken har skett under juni efter FI:s godkännande och registrering. Din nya försäkring hos AMF är från i år möjlig att fylla på med nya pensionspremier genom din anställning.

Prometheus fortsätter att betala ut pension fram tom juni 2020. AMF tar sedan vid och betalar ut från juli 2020.

Du som har en pågående pensionsutbetalning måste anmäla ett konto för utbetalning till SPP!

I ditt värdebesked finns information om hur du gör för att anmäla ett kontonummer.

Alternativ 1:    När du fått ditt välkomstbrev från AMF kan du logga in på www.amf.se. Där kan du anmäla kontonummer och ändra uppgifter. Du behöver ett Bank ID för att logga in.

Alternativ 2:    Fyll i kontonummer och skatteavdrag på blanketten som AMF har skickat till dig och posta den till AMF.


VÄRDEBESKED

Du som har ett pensionskapital hos oss per 191231 får ett värdebesked från oss under våren 2020. Detta gäller i år för alla våra försäkringar - även SL som Fora normalt skickar ut värdesked om. Detta gör vi för att nå alla med den särskilda informationen om vad som händer vid den kommande överlåtelsen.

Om du fått hela ditt pensionskapital utbetalat från oss under 2019, får du i stället en kontrolluppgift i januari/februari 2020. Denna information skickas även till Skatteverket.