Min tjänstepensionsförsäkring?

Vad händer med min tjänstepensionsförsäkring nu?

Under 2019 fortsätter verksamheten som vanligt och din huvudman/arbetsgivare fortsätter att betala in premier till oss enligt gällande kollektivavtal (alt individuellt anställningsavtal).


Vi fortsätter att förvalta ditt pensionskapital så som tidigare på ett hållbart och tryggt sätt och vårt mål är att skapa bästa möjliga avkastning som vi sedan ger ut som återbäringsränta vid årsuppräkningen 191231.

Återbäringsräntan har nu beslutats och blir 10 % för 2019! Läs mer här: Avkastning


Under 2020 kommer tjänstepensionsförsäkringarna att överlåtas till en annan pensionsförvaltare. Det är ännu inte klart vilken det blir och vi återkommer här med mer information så snart vi vet mer.

Här finns en sammanfattning av denna information i Pdf: Info Prometheus-medlem 2019

Vi kommer också att ge dig mer detaljerad information i värdebeskedet som skickas ut i februari 2020.


NYTT: Vi har nu kommit lite längre i samtalen med en stor, medlemsägd och hållbar pensionsförvaltare som kan ta emot både våra T-försäkringar (de direktinbetalade från arbetsgivaren) och våra SL-försäkringar (de som tidigare valdes genom Fora). Inga beslut är dock fattade varför vi ännu inte kan säga vilket bolag det är. Innan allt är klart måste även vårt fullmäktige och Finansinspektionen godkänna överlåtelsen och villkoren för den.

Det troliga är att T-försäkringar överlåtes direkt till det bolaget och SL-försäkringarna går genom Foras flyttprocess och läggs i bolagets nuvarande upphandlade traditionella pensionsförsäkring som sedan kan fortsätta att fyllas på från 2020.


UTBETALNING AV SMÅ FÖRSÄKRINGAR/BELOPP (uppdaterat)

Inför den förestående beståndsöverlåtelsen går vi igenom hela vårt bestånd (alla försäkringar). De försäkringar som har ett litet pensionskapital kan inte följa med i en överlåtelse och därför kommer vi att betala ut dessa. Gränsen för denna utbetalning i steg 1 ligger på 1.000 kr i sk. återköpsvärde (det garanterade kapitalet). Vid utbetalningen betalas dock hela försäkringskapitalet ut inklusive den icke garanterade räntan.

I början av 2020 (feb/mars) gör vi ytterligare en till utbetalning/återköp av försäkringar med mindre belopp. Denna gång ligger taket för utbetalning på 1/3 av ett prisbasbelopp, dvs 15.766 kr + den icke garanterade räntan.

Innan utbetalningen drar vi 30 % i inkomstskatt och skickar i vanlig ordning uppgifter till Skatteverket.

I samband med utskicket av värdebeskeden kommer vi att informera alla som får en sådan utbetalning. För dem som vill löneväxla motsvarande belopp av sin bruttolön kan vi vara behjälpliga med stöd till huvudmannen/ löneadministratören.


VÄRDEBESKED alt. KONTROLLUPPGIFT FÖR 2019

Du som har ett pensionskapital hos oss per 191231 får ett värdebesked från oss i februari 2020. Detta gäller i år för alla våra försäkringar - även SL som Fora normalt skickar ut värdesked om. Detta gör vi för att nå alla med den särskilda informationen om vad som händer vid den kommande överlåtelsen.

Om du fått hela ditt pensionskapital utbetalat från oss under 2019, får du i stället en kontrolluppgift i januari/februari 2020. Denna information skickas även till Skatteverket.