Min privatförsäkring?

Vad händer med min privata pensionsförsäkring nu?

Privat pensionsförsäkring kan p g a bestämmelser i den nya Tjänstepensionslagen inte flyttas med till den förvaltare som tar över våra tjänstepensionsförsäkringar.

Det innebär att vi måste be dig att antingen flytta din försäkring till ett annat pensionsbolag eller - om det är möjligt - ta ut din pensionsförsäkring som ett engångsbelopp.


Vi har ett samarbete med Skandia som kan ta emot flytt av privata pensionsförsäkringar som har ett kapital över 6.000 kr. Om du vill flytta din försäkring till Skandia ska detta göras nu i januari och vi tar då bort hela flyttavgiften. Du ska själv begära flytten och göra det genom Skandias hemsida. Vi skickar nu ut information om detta och hjälper dig i denna process.

Har du ett pensionskapital under 6.000 kr måste vi betala ut det till dig, vilket vi gör i mars 2020.

Här finns länken till flyttprocessen i Skandia: 

https://www.skandia.se/spara-pension/pension/flytta-pension/flytta-privat-pension/

Här finns vår Guide: Guide till privatflytt Skandia

Här finns Förköpsinformationen till den nya privata pensionsförsäkringen i Skandia: Förköpsinformation SkandiaPrivat


Om du hellre vill flytta din privata pensionsförsäkring till ett annat pensionsbolag behöver vi veta det senast i december. Då detta blir ett vanligt flyttärende kommer vi att ta ut flyttavgift enligt våra bestämmelser.


MÖJLIGHET TILL ENGÅNGSUTBETALNING

Om ditt pensionskapital understiger ett prisbasbelopp (dvs över 6 000 kr men under 46 500 kr) finns även möjligheten att begära en engångsutbetalning av hela pensionskapitalet, i stället för att flytta det. Detta kan göras även i år, men vi rekommenderar dig att göra det efter årsskörningen i februari. Meddela oss snarast möjligt så kan vi förbereda ditt ärende.


Dina valmöjligheter varierar alltså beroende på din ålder och kapitalets storlek och vi skickar nu ut individuellt anpassad information till dig som har en privat pensionsförsäkring hos oss.