Klagomål

Är det något du är missnöjd med?

I så fall kan du vända dig till vår Klagomålsansvarige person enligt nedan.


Styrelsen utser varje år en Klagomålsansvarig.

För närvarande är det Per Hallström, ombudsman på Medarbetareförbundet.

Om det är något du inte är nöjd med och vill komma i kontakt med Klagomålsansvarig mejlar du till:


Per Hallström: mejl till Klagomålsansvarig


Klagomålsansvarig tar hand om frågan och återrapporterar sedan till styrelsen. Styrelsen fattar sedan beslut om vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas.

Klagomålsansvarig återkopplar sedan svaret till dig.


Om du har allmänna frågor och funderingar, eller är missnöjd med något går det naturligtvis även bra att ta kontakt med oss på kansliet.