GDPR (personuppgiftslagen)

Personuppgifter

Dina personuppgifter sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och eventuellt jämkningsbeslut. Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Prometheus är laglig då den är nödvändig för fullgörandet av försäkringsvillkoren och för att Prometheus har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för försäkringsändamål.

Information om detta finns även på de blanketter som du skriver under i samband med Valet av Prometheus.

Mer information om detta hittar du här: Personuppgiftsbehandling


Personuppgiftsombud

Prometheus personuppgiftsombud är Annika Miller.

Mejla dina frågor till: gdpr@prometheuspension.se