GDPR

Personuppgifter

De personuppgifter som Prometheus tar in om medlemmen/spararen är laglig då den är nödvändig för fullgörandet av försäkringsvillkoren och för att Prometheus har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för försäkringsändamål.
Personuppgifter som vi behandlar om medlemmen/spararen är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer och eventuellt jämkningsbeslut.

Information om detta finns även på de blanketter som medarbetaren skriver under i samband med Valet av Prometheus.

Mer information om detta hittar du här: Personuppgiftsbehandling


Premierapportering

Uppgifter som du som huvudman skickar till oss i samband med premierapportering, behöver kommuniceras på ett säkert sätt.

Säkrast är att använda vårt webverktyg där du loggar in på en säker sida och bara kan se de uppgifter som gäller din verksamhet och dina medarbetare.

Se vidare under fliken Premieinbetalningar.


Om du själv väljer att sicka en fil via mejl, behöver den helst vara i ett packat eller krypterat format.

Mejlar du en Excellfil med känsliga uppgifter rekommenderar vi att du lösenordsskyddar filen och sms-ar lösenordet till oss separat.

Kontakta oss så hjälper vi till att göra detta på ett bra och säkert sätt.