Fullmäktige

Fullmäktige är Prometheus högsta beslutande organ

Fullmäktige väljer styrelse och revisorer, beslutar om stadgeändringar, godkänner årsredovisningen samt lämnar ansvarsfrihet till styrelse och Vd.


Fullmäktigeledamöterna utses av parterna Medarbetareförbundet (MeF) och Arbetsgivaralliansens branschkommitté TRIA och består av totalt 10 ordinarie och 4 suppleanter.

Ledamöterna måste vara medlemmar i Prometheus.


Om du har frågor eller förslag på kommande fullmäktigeledamöter tar du kontakt med ordförande i MeF Helena Yli-Koski eller ordförande i TRIA Ilve Steiber.

Fullmäktiges valberedning består av: Kristoffer Lüthi, Helena Yli-Koski, Linnéa Strokirk Lilja och Rebecka Asshoff.


På fullmäktigemötet 7 maj 2018 valdes följande ledamöter

Huvudmannasidans ledamöter (TRIA):

Nora Koker (Skillebyholm)

Linnéa Strokirk Lilja (branschkommittén TRIA)

Katarina Laurén (RK Lauréns AB)

Rüdiger Neuschütz (branschkommittén TRIA)

Kristoffer Lüthi (Ekobanken)

Suppleant Madeleine Lagerwall (pensionär)

Suppleant Agneta Tegelvall (pensionär)


Medarbetarsidans ledamöter (MeF):

Rebecka Asshoff (MeF styrelse)

Helena Yli-Koski (MeF styrelse)

Konrad Breidenstein (Auris AB)

Åsa Nunjes (Ekobanken)

Sofi Burman (MeF styrelse)

Suppleant Andrew Sebzda (Idunskolan)

Suppleant Pia Karlsson (Maria- och Gnesta Waldorfskola)