Fullmäktige

Fullmäktige är Prometheus högsta beslutande organ

Fullmäktige väljer styrelse och revisorer, beslutar om stadgeändringar, godkänner årsredovisningen samt lämnar ansvarsfrihet till styrelse och Vd.


Fullmäktigeledamöterna utses av parterna Medarbetareförbundet (MeF) och Arbetsgivaralliansens branschkommitté TRIA och består av totalt 10 ordinarie och 4 suppleanter.

Ledamöterna måste vara medlemmar i Prometheus.


Om du har frågor eller förslag på kommande fullmäktigeledamöter tar du kontakt med ordförande i MeF Helena Yli-Koski eller ordförande i TRIA Ilve Steiber.

Fullmäktiges valberedning består av: Kristoffer Lüthi, Helena Yli-Koski, Linnéa Strokirk Lilja och Rebecka Asshoff.


Till det extra fullmäktigemötet 9 april 2019 valdes följande ledamöter

Huvudmannasidans ledamöter (TRIA):

John Östlund - har avgått 190711 och är invald i styrelsen

Linnéa Strokirk Lilja

Katarina Laurén

Rüdiger Neuschütz

Kristoffer Lüthi

Suppleant Madeleine Lagerwall

Suppleant Ilve Steiber


Medarbetarsidans ledamöter (MeF):

Rebecka Asshoff

Helena Yli-Koski

Konrad Breidenstein

Åsa Njunjes

Sofi Burman

Suppleant Andrew Sebzda

Suppleant Pia Karlsson