Fora: vad gäller 2019-2020?

Hur hanterar jag rapporter och avstämningar till Fora för 2019 och 2020?

Löneår (=kalenderår) 2019 skall rapporteras och hanteras precis som vanligt.

Löneår 2019, avstämning/rapportering januari 2020:

- alla avstämningar och premieinbetalningar görs som vanligt till Fora

- de som valt Prometheus (inkl grundvalsalternativen) rapporteras in som vanligt på Prometheus-avtalet (det avtal som inte inkluderar Avtalspension SAF-LO)

- alla andra rapporteras in på det "vanliga" avtalet hos Fora


Från 2020-01-01 faller Prometheus-valet och därmed det speciella avtalet hos Fora. Det innebär att:

Löneår 2020

- Prometheus-avtalet försvinner

- alla medarbetare ska rapporteras in på det vanliga avtalet hos Fora

- allas "extrapremier" enligt gällande kollektivavtal (det som överstiger 4,5 % på lön under 7,5 inkomstbasbelopp) ska betalas in till Fora

- slutavstämning görs sedan på detta avtal i januari 2021


Här hittar du särskild information om detta från Fora: Information Fora