Flytt

I vissa fall kan du flytta din pensionsförsäkring till eller från Prometheus.

Det som reglerar flytt av pensionsförsäkring och pensionskapital är respektive pensionsbolags egna regler/stadgar samt reglerna i valcentralerna. Utöver detta finns även Inkomstskattelagens regler att ta hänsyn till.


Ett grundläggande krav vid all flytt är att den måste göras till en motsvarande pensionsförsäkring i det nya bolaget och att det avgivande bolaget tillåter flytten.


Flytt till Prometheus

Ta först reda på om det avgivande pensionsbolaget tillåter en flytt och hur mycket det kostar.


Avtalspension SAF-LO

Villkoren i Fora gäller här. Du kan tyvärr inte flytta en SAF-LO försäkring till Prometheus eftersom vi inte finns i valcentralen.


Tjänstepension utanför SAF-LO

Det avgivande bolagets regler styr om det är möjligt att flytta en tjänstepension till Prometheus. Vi kan ta emot en sådan flytt. Om du inte redan har en försäkring hos oss öppnar vi en ny.

Kontakta oss så hjälper vi till.


Privat pension

Det är bara möjligt att flytta en privat försäkring till oss om du redan har en sådan här. Vi kan tyvärr inte öppna en ny privat pensionsförsäkring.Flytt från Prometheus

Enligt våra stadgar är det under vissa förutsättningar möjligt att flytta pensionsförsäkringar från oss till annat pensionsbolag.


Avtalspension SAF-LO

Villkoren i Fora gäller här. Du kan endast flytta din SAF-LO försäkring till en likadan SAF-LO försäkring som nu är upphandlad och valbar hos Foras valcentral. Flyttbegäran gör du enklast på Foras hemsida. Flytten genomförs enligt våra stadgar efter årskörningen, dvs i januari/februari året efter.

Avgiften för flytten är 700 kr plus 1 % av det flyttade pensionskapitalet och dras före flytten.


Tjänstepension utanför SAF-LO

Om du varaktigt har upphört att få premieinbetalningar från din huvudman till din försäkring hos oss, är det möjligt att begära en flytt av din tjänstepensionsförsäkring.

Flytten måste ske till en motsvarande försäkring hos annan pensionsförvaltare.

Normalt sker flytten efter årskörningen är genomförd, dvs efter årsskiftet. På det sättet kan hela pensionskapitalet inklusive återbäringsräntan flyttas på samma gång.

Avgiften för flytten är 1 200 kr (från 170901) plus 1 % av det flyttade pensionskapitalet. Avgiften dras från pensionskapitalet före flytten.

På begäran kan flytten göras före årsskiftet, men då tillkommer en administrationsavgift på 1 000 kr. Vi gör då även en retroaktiv flytt av återbäringsräntan efter genomförd årskörning.

Kontakta oss så hjälper vi till.


Privat pension

Om du varaktigt har upphört att betal in premier till din privata pensionsförsäkring hos oss, är det möjligt att begära en flytt.

Flytten måste ske till en motsvarande privat pensionsförsäkring hos annan pensionsförvaltare.

I övrigt gäller samma regler som för flytt av tjänstepension enligt ovan.

Kontakta oss så hjälper vi till.
Uppdaterad 2017-10-24