Fakta tjänstepension

Lite fakta om tjänstepension

Tjänstepension

Din pensionsförsäkring hos Prometheus är tjänstepension med grund i kollektivavtal. En arbetsgivare utan kollektivavtal kan också ha ett avtal om tjänstepension för medarbetarna på arbetsplatsen. Tjänstepension är en "framtida lön" och en avtalad löneförmån där arbetsgivaren/huvudmannen löpande betalar en tjänstepensionspremie till en pensionsförvaltare. Huvudmannen betalar särskild löneskatt på pensionspremien och medarbetaren betalar sedan inkomstskatt när tjänstepensionen börjar att betalas ut. 


Pensionsinbetalning till Prometheus följer bestämmelserna i gällande avtal och huvudmannen/arbetsgivaren ansvarar för att detta sköts på överenskommet sätt.


Utbetalningsstart av tjänstepension från Prometheus är enligt stadgar och villkor 65 års ålder. Du som medlem kan dock begära en tidigare utbetalningsstart, dock tidigast vid 55 års ålder och du kan även skjuta upp uttagsstarten senast till månaden du fyller 70 år. Innan utbetalningen startar väljer du utbetalningstid.  Utbetalningstiden följer stadgarna och är mellan 5 år och livsvarig.

Prometheus skickar ett värdebesked till varje medlem en gång om året, efter den försäkringstekniska utredningen. Detta sker vanligtvis under februari månad. Om du har frågor om din tjänstepension och ditt värdebesked är du alltid välkommen att kontakta oss!

Blanketter

Här finns våra vanligaste blanketter. Du hittar alla dokument under fliken Dokument

Val av Prometheus Tjänstepension

(möjligt enligt lokalt avtal)


Anmälningsblankett Tjänstepension

(ej kollektivavtal)


För ändring av återbetalningsskyddet använder denna blankett:

Blankett för ändring av ÅBSK