Bli pensionär?

Här är hittar du viktig information och lite tips inför ditt pensionsuttag

Det är några saker som är viktiga att tänka på när du ska bli pensionär. Det kan vara värt att ägna lite tid till att se över din nya ekonomiska situation.


Prometheus

Tjänstepension från Prometheus

Vi utgår från att pensionen börjar tas ut den månad du fyller 65 år, men detta kan du själv ändra på! Du kan ta ut den tidigare och du kan skjuta upp uttaget till den månad du fyller 70 år. Du kan även välja utbetalningstid och ändra ditt återbetalningsskydd innan du börjar utbetalningen. Har du flera tjänstepensionsförsäkringar hos oss kan du även välja att ta ut dessa vid olika tidpunkter och olika antal uttagsår.


Var uppmärksam på om du har innestående semesterdagar när du slutar på ditt jobb så att du får ersättning för dessa. Stäm även av med din huvudman att en avstämning av tjänstepensionspremierna görs innan du slutar.


Åldersavisering

Vi skickar ut en sk åldersavisering till dig en tid före du fyller 65. Där ser du pensionskapitalet du har hos oss och hur mycket det blir per månad beroende på hur lång utbetalningstid du väljer.


Du svarar på brevet genom att fylla i vilket år och vilken månad du vill starta uttaget och under hur många år du vill ha utbetalningen. Om du har fler försäkringar kan du välja olika tid för uttag och utbetalning på alla. Av aviseringen framgår det även om du kan ta ut pensionsbeloppet som en engångsutbetalning.


Skriv under blanketten och skicka snarast tillbaka den till oss i det frankerade kuvertet.

Konto för utbetalning anger du själv genom att gå in på Swedbanks kontoregister.

Här till höger hittar du länken till Registret!


OM vi inte får något svar från dig, skjuter vi automatiskt upp pensionsuttaget till 70 år. Vill du börja uttaget före 70 är det bara att kontakta oss så ordnar vi det.


Tidigare uttag

Om du vill ta ut din tjänstepension före 65 kan du göra det om premieinbetalningarna varaktigt har upphört och om du har fyllt 55 år.

Kontakta oss så hjälper vi dig!


Att tänka på innan du går i pension

Allmän pension
För att få ut allmän pension ska du skicka in en ansökan till försäkringskassan. Pensionen kommer alltså inte automatiskt. I ansökan ska du tala om när du vill gå i pension, om du vill ta ut hel eller bara en del av pensionen.


Den allmänna pensionen kan du ta ut från 61 års ålder. Du kan dock vänta så länge du vill - någon bortre gräns finns inte. Det går bra att göra uppehåll i betalningarna och det finns inte något som hindrar att du arbetar samtidigt som du tar ut pension.


Gå igenom hela din situation!

Det viktiga är att gå igenom dina olika pensionsförsäkringar, dvs de allmänna, tjänstepensionen och eventuellt privat sparande. Då får du en bra bild över hur mycket du kommer att ha att leva för varje månad.


Enklast är att gå in på Minpension, där du får en helhetsbild över ditt pensionssparande och vad det blir i månaden. Där kan du även göra en egen prognos med ändrade uttagstider mm. Du behöver ett Bank-id för att logga in.

Klicka på loggan så kommer du till      MinPension


Här hittar du lite mer information och tips inför ditt pensionsuttag => Pensionsdax

Här hittar du lite mer tankar kring din framtid som pensionär => Odla din pension

Konto för utbetalning

Prometheus gör utbetalningen genom Swedbanks utbetalningsservice, SUS.
Om du har ett lönekonto i Swedbank som du vill använda behöver du inte göra något!
Om du vill använda ett annat konto, behöver du anmäla det till Kontoregistret hos Swedbank.

Klicka på länken så kommer du till Swedbanks register: Kontoregister

Om det inte finns något kontonummer i SUS kontoregister skickas i stället en utbetalningsavi till dig med posten. Du behöver lösa in den inom två månader, annars returneras beloppet till oss.


Efter överlåtelserna till SPP och AMF behöver du anmäla ett kontonummer för utbetalning av din tjänstepension. Enklast gör du det genom att logga in på respektive pensionsbolags hemsida.