Avgifter

Prometheus avgifter regleras i stadgarna.

Prometheus tar ingen administrationsavgift från arbetsgivarna och betalar inte heller någon försäljningsprovision. Du som sparare behöver heller inte avstå från någon del av din pensionspremie i avgift till en valcentral (t ex Fora).


Premieavgiften, som ska täcka administrationskostnader, tas endast ut när premien betalas in. Betalas ingen premie in tas alltså inte denna avgift ut. Avgiften är 3 % på den inbetalade premien.

Från 2018-01-01 sänks avgiften till 2,5 %.


Förvaltningsavgiften (kapitalavgift) ska täcka kostnader för förvaltningen av det pensionskapital vi har hos oss. Denna avgift beräknas genom en minskning av ränteintensiteten med 0,0040, dvs ett avdrag från kapitalavkastningen/räntan varje år.


Alla pensionsbolag/pensionskassor/livbolag tar ut avgifter för förvaltning/administration, men hur den tas ut varier stort mellan de olika bolagen och kan därför vara svårt att jämföra. Dessutom har dessa avgifter sett olika ut över tid hos alla dessa bolag.