Återbetalningsskydd

Återbetalningsskydd

Ibland kallas detta även för efterlevandeskydd.

Att välja återbetalningsskydd innebär att förmånstagaren (eller förmånstagarna) får det återstående pensionskapitalet om medlemmen (den som innehar pensionsförsäkringen) dör innan hen har fått hela sitt pensionskapital utbetalat.


Man kan endast välja förmånstagare enligt gällande stadgar och inkomskattelag;make/maka, sambo, registrerad partner eller barn (egna, adopterade eller fosterbarn).


I samband med att försäkringen tecknas och den första premien betalas in, kan återbetalningsskyddet läggas till. Om du vill lägga till detta senare går det bra, men då kan vi eventuellt komma att begära in en enkel hälsoprövning. Det går alltid och utan hälsoprövning att ta bort återbetalningsskyddet.


OBS! Ändring av återbetalningsskyddet (ÅBS) måste dock göras senast månaden innan utbetalningen av pensionen startar!


Använd vår särskilda blankett för detta! Du hittar den här => Ändra ÅBS
Har du valt ett återbetalningsskydd innebär det att din egna framtida pensionen minskas något. För en beräkning av detta kan du kontakta kansliet.


Här kan du läsa mer om återbetalningsskydd => Om återbetalningsskydd


Särskilt förmånstagarförordnande

Om du inte vill ha den vanliga ordningen av förmånstagare, dvs i första hand make/maka sambo och i andra hand barn, behöver du skriva ett Särskilt förmånstagarförordnande.

Kontakta oss på kansliet så hjälper vi dig med det!