Årsavstämning 2019

Särskild info om årsavstämningen 2019

Under 2019 fortsätter verksamheten som vanligt och du som huvudman/arbetsgivare fortsätter att betala in premier till oss enligt gällande kollektivavtal (alt individuellt anställningsavtal).


I år måste dock all årsavstämning vara klar tidigare än vanligt och olyckligtvis är det mycket få bankdagar kring jul och nyår.

- Vi stänger web-verktyget för inrapportering redan den 17/12

- Årsavstämningen måste vara reglerad och klar senast den 17/12

- ALLA PREMIER måste vara oss tillhanda på vårt konto senast den 18/12

- Inga premier kan tas emot från 2020-01-01.

- De premier som kommer in 2020 måste vi återbetala.

Detta betyder att vi inte kan göra några rättelser fr o m 2020-01-01 och vi kan heller inte ta emot några retroaktiva inbetalningar!


Premier kan betalas in till Swedbankkonto 8327-9,904809504-7

eller Ekobanken konto 9700-129.184-8


Vi kommer under hösten kontakta så många verksamheter som möjligt. Har ni frågor eller funderingar – maila oss så hjälper vi er. Det går alltid att hitta den lösning som fungerar bäst för just er.