Välkommen till Prometheus

Överlåtelseprocessen är nu avslutad och Prometheus är nu i frivillig likvidation

Under 2020 stänger Prometheus verksamheten och under första halvåret överlåts alla försäkringarna till två större hållbara pensionsförvaltare. Vi kan därför inte längre ta emot några pensionspremier.

Överlåten av Prometheus tjänstepensionsförsäkringar är nu slutförd.

SL-försäkringarna (vald genom Foras Avtalspension SAF-LO) har överlåtits till AMF. Du som har en anställning med sådan kollektivavtalad tjänstepension fortsätta att fylla på den tjänstepensionsförsäkringen med nya premier från detta löneår 2020.

T-försäkringarna (inte vald genom Foras Avtalspension SAF-LO) har överlåtits till SPP Pension & Försäkring AB.

Läs pressmeddelandet här: Prometheus väljer SPP

Läs mer under fliken Aktuellt längst upp till höger! Klicka här: Aktuellt


Likvidationsprocessen

Prometheus har nu gått in i den frivilliga likvidationen. Vår likvidator Birgitta Enlund är utsedd av Prometheus Fullmäktige och godkänd av Finansinspektionen.

Genom Kronofogdemyndigheten kallar vi nu under 6 månader framåt kända borgenärer.

Om du har en pensionsutbetalning från Prometheus som du inte hämtat ut, får du ett brev från Kronofogden.Val av Prometheus

Här hittar du mer information om hur du kan välja Prometheus som förvaltare av hela din tjänstepension!

Läs mer

Grundvalsalternativet Prometheus

Här kan du läsa mer om hur en verksamhet kan ha Prometheus som sitt Grundvalsalternativ

Läs mer