Välkommen till Prometheus

Vi erbjuder ett hållbart pensionssparande på etiska grunder där pensionskapitalet verkar positivt för vår värld och våra pensionssparare!

Traditionell pensionsförsäkring med en hållbar och etisk profil – för dig som är medarbetare i en antroposofiskt orienterad verksamhet, eller söker ett hållbart alternativ!

Prometheus står nu inför förändringar

Under 2020 stänger Prometheus verksamheten och kommer under första halvåret att överlåta alla försäkringarna till en annan större hållbar pensionsförvaltare. Vi kan därför inte längre ta emot några pensionspremier.

Det första steget är nu klart i denna process; Prometheus överlåter tjänstepensionsförsäkringarna T (de som inte är valda genom Foras Avtalspension SAF-LO) till SPP Pension & Försäkring AB.

Läs pressmeddelandet här: Prometheus väljer SPP

Läs mer under fliken Aktuellt längst upp till höger! Klicka här: Aktuellt


När du spar hos oss får du flerdimensionell avkastning på ditt pensionskapital. Med det menar vi:

  • Hållbart sparande; genom vår förvaltning arbetar ditt pensionskapital utan att belasta jorden och klimatet och verkar för en hållbar utveckling för kommande generationer.
  • Ett pensionssparande med garanti; de inbetalade pensionspremierna och den garanterade räntan kan inte minska i värde. Dessutom får du en icke garanterad ränta på pensionskapitalet.
  • Du bär inte risken; Prometheus bär risken för ditt sparande genom att vi garanterar att uppfylla kraven och reglerna samt att ge dig en garanterad pension enligt ovan.
  • Medlemsägt; du som spar hos oss är medlem i pensionskassan Prometheus. Inga ägare utanför pensionskassan kan påverka eller kräva avkastning.
  • Oberoende; Prometheus är inte kopplat till en valcentral som tar avgifter och ställer krav.


Vi arbetar aktivt med de 17 Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och tar hänsyn till dessa i våra placeringsbeslut.

SDG_POSTER_SE_partner

Vi har identifierat Mål 8 och Mål 12 som vårt grundfokus. Om du klickar på ikonerna kan du läsa mer om målen och Agenda 2030.

Sustainable_Development_Goals_icons-08 Sustainable_Development_Goals_icons-12 

Läs mer om oss!

Val av Prometheus

Här hittar du mer information om hur du kan välja Prometheus som förvaltare av hela din tjänstepension!

Läs mer

Grundvalsalternativet Prometheus

Här kan du läsa mer om hur en verksamhet kan ha Prometheus som sitt Grundvalsalternativ

Läs mer